Date:May 22, 2013

DUURZAAM BODEMBEHEER Utrecht-West

Duurzaam Bodembeheer Utrecht West is een project voor kringlooplandbouw in de melkveehouderij in Utrecht West. Het project is gericht op melkveehouders die kunnen deelnemen in studiegroepen kringlooplandbouw en workshop ter verbetering van de efficientie op het bedrijf en voor het milieu.

Daarnaast heeft het project tot doel om beloningssysteem te ontwikkelen voor prestaties van boeren op het gebied van milieu en klimaat. Het project zal een innovatieraad instellen waar overheden en gebiedspartijen gezamelijk onderzoek doen en werken naar een beloningstructuur.

Countries / Countries  Nederland
Duration of project  2012-2015
partner  PPP Agro Advies, Boerenverstand, Veenweiden innovatie centrum, LTO
Donor  Provinice Utrecht, Europese Unie
Contact person (within ETC)  Marieke Koot, m.koot@etcnl.nl