Date:September 30, 2013

NETWERK PLATTELAND

Het Netwerk Platteland is een nationaal netwerk van en voor mensen en organisaties die zich inzetten voor een sterk en aantrekkelijk platteland. Het Netwerk Platteland is actief voor het platteland in al haar facetten: van gebiedsorganisaties tot dorpsontwikkeling, van productielandbouw tot landschapsbeheer en van natuur tot sociale samenhang. Het Netwerk Platteland brengt organisaties met elkaar en met overheden in contact en biedt ze de gelegenheid van elkaar te leren.

Het Netwerk Platteland is op verschillende manieren actief. Zo organiseert het Netwerk Platteland bijeenkomsten, debatten, symposia, maar ook praktijkkringen. We zoeken naar vernieuwende projectvoorbeelden op het platteland die voor anderen inspirerend zijn. Daarnaast publiceert het netwerkteam zelf ook folders en brochures over actuele thema’s.

ETC is lid van het kernteam van het Netwerk Platteland en heeft een belangrijke rol in het richting geven en uitvoeren van de activiteiten. ETC werkt in dit project nauw samen met CLM, de Lynx, Aequator en Movisie.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische zaken, landbouw & innovatie en de twaalf provinciën
Meer weten of vragen:
Neem contact op met Marga de Jong
of kijk op www.netwerkplatteland.nl