Date:December 19, 2012

BOERENKANS

Het loket en project Boerenkans ondersteunt boeren die op het kruispunt staan met hun bedrijf en nadenken over de toekomst. Door middel van een telefonisch loket, een adviseurspool en bijeenkomsten worden de boeren en tuinders ondersteund.

In het project Boerenkans ligt de nadruk op ondernemerschap, door agrariërs via tips en voorbeelden te wijzen op de kansen voor een tweede carrière, binnen of buiten de agrarische sector. Uiteraard houden we daarbij wel de emotionele kant van bedrijfsbeëindiging in het oog.

In Boerenkans richten we ons ook op adviseurs, erfbetreders en familieleden die ontwikkelingen kunnen signaleren of boeren kunnen doorverwijzen naar het Loket Boerenkans.

ETC is partner in het projectteam van Boerenkans en mede verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende bijeenkomsten voor en met adviseurs, erfbetreders en boeren en tuinders. ETC werkt in dit project nauw samen met CLM, de Lynx, Aequator en Movisie (dezelfde partners bij als het Netwerk Platteland).

Voor meer informatie kijk op www.boerenkans.nl

Countries / Countries Nederland
Duration of project 2011–2012
Client / partner  CLM, de Lynx, Aequator en Movisie
Donor  Ministerie van Economische zaken, landbouw
Contact person (within ETC) m.koot@etcnl.nl