Date:December 19, 2012

DUURZAAM BOER BLIJVEN

 

Onder de titel “Duurzaam Boer Blijven” werken ETC, DMS en Boerenverstand en vele partners, aan het verder ontwikkelen van een duurzame melkveehouderij in Nederland.

Stimuleren van ondernemerschap
Aan melkveehouders wordt de kans geboden om kennis op te doen over bodemvruchtbaarheid, gebruik van eigen mest, verminderen van voederverliezen en het houden van efficientere koeien. Hiertoe organiseren we studiegroepen, praktijkproeven en excursies. Binnen de studiegroepen vindt een gerichte uitwisseling plaats over economische en technische kengetallen. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de rantsoensamenstelling, bemesting en bodemkwaliteit. Dit ter optimalisatie van uw bedrijf, om zo duurzaam te kunnen (blijven) boeren!

Scoren op duurzaamheid
Binnen Duurzaam Boer Blijven is een duurzaamheidsscore ontwikkeld. Zo wordt op integrale wijze zichtbaar gemaakt hoever de duurzaamheid op uw eigen bedrijf is gevorderd ten opzichte van vergelijkbare melkveehouders in Nederland. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om duurzaamheid extra te belonen.

Meer weten: neem contact op met Henk Kieft of kijk op: www.duurzaamboerblijven.nl

Landen/Gebieden Provincies Friesland, Drenthe, Utrecht
Duur van het Project 2007-2014
Opdrachtgever Province of Friesland, Drenthe, Utrecht
Contactpersoon Henk Kieft