Date:May 23, 2013

GEBIEDSONDERSTEUNING SALLAND

      

Samen bouwen aan De Kracht van Salland. Dat is wat zo’n vijftig Sallanders letterlijk deden tijdens een bijeenkomst op 8 maart in Zaal Logtenberg in Boerhaar. In werkateliers knutselden zij aan ideeën als de teelt van cranberry’s in waterbergingen van het waterschap, de promotie van streekproducten en streektaal en een layar (app voor smartphone) voor Luttenberg. De oogst is een scala aan nieuwe activiteiten en projectenideeën die door een hecht netwerk van Sallanders en organisaties kunnen worden opgepakt. Begin februari kwam de groep al bijeen om over de toekomst van Salland te brainstormen op het gebied van landschap, landbouw, bereikbaarheid, economie, lokale kracht, relatie overheid – burger en de veranderende gemeenschappen. Zie voor meer informatie http://www.sallandbuiten.nl/actueel

De bijeenkomst werden ondersteund in de vorm van training en procesbegeleiding vanuit ETC.

Countries / Countries  Nederland
Duration of project  nvt
Client / partner  Plaatselijke Groep Salland
Donor
Contact person (within ETC)  Marga de Jong, m.dejong@etcnl.nl