Date:January 28, 2013

SOCIAL MEDIA

Kansen van sociale media

De belangrijkste recente ontwikkeling op internet is de opkomst van social media, waarin Internetgebruikers actief bijdragen aan het publiceren van informatie. Voorbeelden vandeze sociale media of web2.0 tools zijn weblogs, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google maps en Google docs. Iedere gebruiker kan zijn bijdrage plaatsen, bijvoorbeeld in tekst, foto of video.

Allerlei toepassingen zorgen ervoor dat mensen steeds plaatsonafhankelijker kunnen werken en samenwerken – dwars door afdelingen en organisaties heen – en beter op de hoogte zijn van wat er binnen of buiten hun projecten en binnen hun werkveld speelt. De voor handen zijnde tools ondersteunen transparantie van processen en bieden zo nieuwe kansen voor participatie en co-creatie. De sociale aspecten van web2.0 bieden mogelijkheden om de waarde van het netwerk (zoals de daarin aanwezige expertise, contacten, middelen) inzichtelijk te maken, te mobiliseren en te benutten.

Wij organiseren workshops en leertrajecten, waarin u:

  • praktische web2.0 vaardigheden leert, zoals Twitter, Linkedin, Facebook en Weblogs
  • leert hoe u internet en social media kunt inzetten om uw bedrijf beter te presenteren
  • inzicht krijgt in strategische inzetbaarheid van sociale media binnen het werk van de plattelands gastheer of gastvrouw

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met m.dejong@etcnl.nl
Countries / Countries      Nederland
Duration of project      n.v.t.
Client / partner      n.v.t.
Donor
Contact person (within ETC)      m.dejong@etcnl.nl